Terug naar overzicht

Renoveren aan je woning? Attest 6% btw niet meer nodig!

14 februari 2022

Voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% bij renovatie en verbouwingswerken aan privéwoningen was het noodzakelijk dat de dienstverrichter (aannemer) een attest liet invullen door de klant, waarbij enerzijds de ouderdom van de woning werd bevestigd (10 jaar) alsmede het gebruik ervan hoofdzakelijk voor privé-bewoning. Dit leidde vaak tot problemen bij controle en was een administratieve last voor veel aannemers.
Als administratieve vereenvoudiging werd eind vorig jaar beslist dit attest af te schaffen vanaf 1 januari 2022 (via de wet van 27 december 2021) en dit te vervangen door een factuurvermelding.

Factuurvermelding

Vanaf 1 januari 2022 wordt het attest vervangen door volgende gestandaardiseerde vermelding duidelijk zichtbaar op elke factuur die toepassing maakt van het verlaagde btw-tarief van 6% voor werken aan privéwoningen ouder dan 10 jaar:
“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:
1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste (vijftien of tien) jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
2) de woning, na uitvoering van de werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en,
3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
Wanneer minstens één van die voorwaarden niet voldaan is, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, intresten en geldboeten.”

Praktisch

In tegenstelling tot het attest, is het nu aan de klant om in dit nieuwe systeem actief een onterecht toegepast btw-tarief van 6% te betwisten. Indien de klant de aannemer niet binnen de termijn van één maand informeert dat hij niet voldoet aan de voorwaarden, dan wordt het verlaagde btw-tarief van 6% definitief toegepast.
Wanneer de klant toch laat weten dat hij niet aan de voorwaarden voldoet, zal de factuur moeten worden gecrediteerd en wordt een nieuwe factuur opgemaakt met toepassing van het normaal tarief van 21% btw.
Indien de klant niet tijdig schriftelijk betwist dat die voorwaarden voldaan zijn, is de klant aansprakelijk voor de correcte toepassing. Dit wil dus zeggen dat de klant kan aangesproken worden om het verschil aan btw (15% = 21% – 6%), eventueel verhoogd moet boetes en nalatigheidsintresten, te voldoen bij een eventuele controle.
Om onnodige administratie en onaangename verrassingen te vermijden kan je best vooraf met de klant afstemmen of hij al dan niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief van 6%.

Overgangsperiode

Deze wijziging is in werking getreden op 1 januari 2022. Je kan nog verder gebruik maken van de gebruikelijke btw-attesten tot 30 juni 2022.
Je kan best alvast de standaardverklaring opnemen bij de opmaak van jouw facturen die voldoen aan de voorwaarden van het verlaagd tarief van 6% btw.

Voor meer vragen kan je steeds terecht bij onze Vooruitkijkers!