Terug naar overzicht

Vlaams beschermingsmechanisme 11 – Nu geopend!

15 februari 2022

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van exploitatiebeperkingen door de coronavirusmaatregelen kunnen vanaf vandaag 14 februari 2022 tot en met 31 maart 2022 een aanvraag indienen voor de subsidieperiode van 20 november 2021 tot en met 31 december 2021. De Vlaamse Overheid lanceert het Vlaams beschermings- mechanisme 11.

 

In ‘t kort

 • Voor wie?

Ondernemingen in Vlaanderen geconfronteerd met exploitatiebeperkingen ingevolge de coronamaatregelen

 • Voor wat?

Omzetdaling van minstens 60% (20/11/2021 – 31/12/2021) en minstens 30% in het volledige vierde kwartaal 2021 of verplichte sluiting

 • Bedrag?

10% steun op omzet (5% voor zelfstandigen in bijberoep)

Wie heeft recht op het Vlaams beschermingsmechanisme 11?

Het Vlaams beschermingsmechanisme 11 is er voor de onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2021 inzake het coronavirus geconfronteerd werd met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 20 november 2021 tot en met 31 december 2021 en die bovendien een omzetdaling van minstens 30% in het volledige vierde kwartaal 2021 kan aantonen op basis van de ontvangstbewijzen van de btw-aangifte(s) van het vierde kwartaal 2021 en het vierde kwartaal 2019.

Als referentieperiode geldt de overeenstemmende periode in 2019.

Enkel ondernemingen die actief zijn in één van volgende sectoren kunnen een aanvraag indienen:

 • de uitbating van een feestzaal: een uitbating van een locatie in een gebouw of aangelanden ervan of op een vervoermiddel, die tegen betaling ter beschikking wordt gesteld aan klanten voor het organiseren van feesten en waar hoofdzakelijk dranken en spijzen worden geleverd in eigen beheer of via een externe cateraar;

 

 • de uitbating van een vakantieverblijf: de uitbating van een toeristisch logies dat op 1 oktober 2021 bij Toerisme Vlaanderen als vakantiewoning met meer dan 15 slaapplaatsen aangemeld is als vakantiewoning conform het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies of van een vakantiepark dat beschikt over een verplicht gesloten subtropisch zwembad of binnenspeeltuin ten gevolge van de coronavirusmaatregelen en dat op 1 oktober 2021 bij Toerisme Vlaanderen aangemeld is als vakantiepark conform het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies;

 

 • de uitbating van een jeugdverblijf: de uitbating van een verblijf dat op 1 oktober 2021 door Toerisme Vlaanderen als sociaal-toeristisch verblijf erkend is als een jeugdverblijfcentrum of een hostel conform het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van “Toerisme voor Allen”;

 

 • sociaal-culturele activiteiten: binnenactiviteiten in het kader van sociaal-cultureel jeugd- en volwassenenwerk;

 

 • de uitbating van een reisbureau: de uitbating van een reisbureau dat of een reisorganisator die instaat voor het aanbieden en organiseren van reizen, waarbij onderdak en vervoer voor reizigers en toeristen worden voorzien, alsook het organiseren en regelen van reizen op maat van de klant;

 

 • de activiteiten met betrekking tot personenvervoer: de verzorging van personenvervoer via autocars en autobussen voor excursies, reizen en schooluitstappen en via een taxi, met inbegrip van luchthavenvervoer, waarvoor een vergunning is verleend;

 

 • event- of cultuuractiviteiten: de activiteiten van een onderneming waarvan de hoofdactiviteit in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019 bestaat in het organiseren van events, feesten en voorstellingen of een onderneming die op contractuele basis de toelevering verzekert van goederen of diensten aan deze organisatoren, al dan niet onder de vorm van verhuur. Onder hoofdactiviteit wordt verstaan: de activiteit die is opgenomen als activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder de RSZ- of btw-NACE-code en die meer dan 50% van de omzet vertegenwoordigt;

 

 • de uitbating van een event- of cultuurzaal: de uitbating van een theater-, concert- of eventzaal of een cultureel centrum waar event- of cultuuractiviteiten, zoals hiervoor vermeld, plaatsvinden;

 

 • de uitbating van een nachtwinkel: de uitbating van een winkel waarvoor een vergunning is verkregen en waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, die op duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt en die een verplicht sluitingsuur ingevolge de coronamaatregelen heeft;

 

 • sportactiviteiten: sportactiviteiten waarbij de aanwezigheid van publiek verboden is ten gevolge van de coronavirusmaatregelen;

 

 • de uitbating van een bioscoop: de uitbating van een uitgaansgelegenheid waar films worden vertoond die bestaat uit één of meerdere zalen waar verschillende films gedraaid worden;

 

 • de uitbating van een discotheek of dancing: de uitbating van een uitgaansgelegenheid die bestaat uit een of meerdere zalen waar hoofdzakelijk gedanst wordt op muziek;

 

 • de uitbating van een binnenspeeltuin: de uitbating van een indoorplek waar kinderen kunnen spelen en die is voorzien van toestellen voor sport en spel;

 

 • de uitbating van een recreatiepark: de uitbating van een pretpark, dierenpark of -tuin waarvan de binnenruimten niet toegankelijk zijn wegens de coronavirusmaatregelen;

 

 • de uitbating van een recreatieve ruimte: de uitbating van een inrichting voor lasergames en paintballgames, een bowlingzaal, escaperooms, een snookerzaal, een dartszaal, een biljartzaal, een indoor trampolinepark of een subtropisch zwembad;

 

 • de uitbating van een kansspelzaak: de uitbating van een casino, speelautomatenhall of wedkantoor.

 

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Zelfstandigen en ondernemingen

Je komt in aanmerking als je op 1 oktober 2021 tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens 13.993,78 EUR
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie)
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 werkend vennoot of minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met rechtspersoonlijkheid met economische activiteit met minstens 1 voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

 

Een startende zelfstandige die in 2019 geen volledig beroepsinkomen heeft, wordt gelijkgesteld met één van bovenstaande gevallen gelet op het verwachte beroepsinkomen, vermeld in het financieel plan.

Algemene voorwaarden
 • De onderneming of zelfstandige is volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op 1 oktober 2021 actief.
 • Ondernemingen die zich op het moment van de aanvraag of van uitbetaling van de steun in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft op 1 oktober 2021 een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.

 

Uitgesloten ondernemingen

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • managementvennootschappen;
 • ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
 • de ondernemingen die op 1 oktober 2021 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • ondernemingen die reeds op 31 december 2019 in moeilijkheden waren, zoals vermeld in lid 22, c, en c bis, van de tijdelijke kaderregeling COVID-19;
 • de ondernemingen die op het moment van de subsidieaanvraag een insolventieprocedure, vermeld in artikel I.22, 1°, van het Wetboek van economisch recht, hebben lopen of gedagvaard zijn door de RSZ als vermeld in de VKBO;
 • de kredietinstellingen en de financiële instellingen die onder toezicht vallen van de Nationale Bank van België;
 • de ondernemingen die niet beschikken over een geregistreerd kassasysteem conform artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde en artikel 2bis van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen.
 • ondernemingen die vrijwillig gesloten zijn in de subsidieperiode, tenzij de onderneming gesloten is ten gevolge van de normale jaarlijkse sluiting of verplicht gesloten zijn ingevolge de coronamaatregelen.

 

Welke omzetdaling moet je aantonen om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel?

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van:

1° de ontvangstbewijzen van de btw-kwartaalaangiftes of de btw-maandaangiftes in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 en in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2019.

2° een verklaring op eer door een erkende externe boekhouder, bedrijfsrevisor of een accountant over de omzet, exclusief btw, volgens de ontvangstbewijzen van de btw-aangiftes in de periode van 20 november tot en met 31 december 2021. Als referentieperiode geldt de overeenstemmende periode in 2019.

Ondernemingen die nog niet gestart waren op 1 oktober 2019 tonen de omzetdaling in 2021 aan op basis van het financieel plan zoals bij opstart. Om de omzetdaling te bepalen wordt de omzet uit prestaties gerealiseerd  in het vierde kwartaal 2021 en in de voormelde subsidieperiode in 2021 vergeleken met de omzet uit verwachte prestaties zoals opgenomen in het financieel plan voor het vierde kwartaal 2021 en de voormelde subsidieperiode in 2021.

De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau.

 

Voor meer info, zie ook https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme-11

 

Voor meer vragen kan je steeds terecht bij onze Vooruitkijkers!

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.