Terug naar overzicht

Aanpassing van de statuten ingevolge het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) – Waarom nog treuzelen?

11 juli 2022

Op 1 mei 2019 is het wetboek voor de vennootschappen en verenigingen zeer grondig hervormd, dit kan ook grote gevolgen hebben voor jouw vennootschap! Is je vennootschap opgericht na 1 mei 2019, dan is jouw vennootschap al opgericht volgens deze nieuwe bepalingen en moet er niets dringend gebeuren. Oudere vennootschappen zullen wel actie moeten ondernemen om hun statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe wetboek.

Oprichting na 1 mei 2019

Vennootschappen en verenigingen die vanaf 1 mei 2019 werden opgericht zijn volgens de nieuwe bepalingen opgericht. Deze vennootschappen zijn in overeenstemming met de nieuwe wetgeving en hoeven zich verder geen zorgen te maken, ongeacht de juridische vorm die werd aangenomen.

Oprichting vóór 1 mei 2019

Heb je een vennootschap of vereniging die vóór 1 mei 2019 werd opgericht, dan moet je vennootschap tegen 31/12/2023 omgevormd worden naar de bepalingen van de nieuwe wetgeving.

Onderhandse oprichtingen

Vennootschappen en verenigingen die onderhands werden opgericht (en dus niet notarieel) kunnen opnieuw onderhands worden gewijzigd. De meest voor de hand liggende vormen zijn in dit geval de vereniging zonder winstoogmerk (VZW), de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CommV).

Authentieke oprichtingen

Vennootschappen en verenigingen die notarieel werden opgericht zullen opnieuw bij de notaris moeten passeren om hun statuten te laten wijzigen. De typische rechtsvormen zijn hier de besloten vennootschap (BV) (voorheen de besloten vennootschap met beperkte aanspraklijkheid (BVBA)), de naamloze vennootschap (NV) en de coöperatieve vennootschap (CV) (voorheen de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)).

Nog andere wijzigingen? Dit is het moment!

Heb je een vennootschap of vereniging die moet haar statuten moet aanpassen, dan is dit het uitgelezen moment om je statuten eens grondig onder de loep te nemen. Ben je al langer aan het overwegen om de vennootschapsnaam te wijzigen, het doel uit te breiden, het bestuur of adres aan te passen, of categorieën van aandelen te creëren, dan kunnen deze zaken allemaal tegelijk aangepakt worden.

Bij Axentis raden we aan om de omvorming niet te lang uit te stellen. In 2023 zal ongetwijfeld een grote toestroom op gang komen bij de notarissen, waardoor wij aanraden om deze drukte een stapje voor te zijn.

Wij kunnen je begeleiden om deze aanpassingen in goede banen te leiden. Wij zorgen voor het contact met de notaris naar keuze en maken alle formaliteiten in orde zodat je vennootschap terug helemaal in overeenstemming is met de wetgeving.

 

Voor meer vragen kan je steeds terecht bij onze Vooruitkijkers!