Terug naar overzicht

BTWeetjes

11 juli 2022

Attest 6%  overgangsperiode is voorbij!

In onze vorige nieuwsbrief hebben we de nieuwe regeling reeds toegelicht. Zo werd er vanaf 1 januari 2022 een overgangsperiode voorzien waarbij je nog gebruik kon maken van de btw-attesten bij werken in onroerende staat bij woningen ouder dan 10 jaar.

Vanaf 1 juli 2022 is deze overgangsregeling voorbij en ben je verplicht (!) om op elke factuur die toepassing maakt van het verlaagde btw-tarief van 6% voor werken in onroerende staat aan privéwoningen ouder dan 10 jaar de volgende factuurvermelding te drukken:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste (vijftien of tien) jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

2) de woning, na uitvoering van de werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en,

3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet voldaan is, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, intresten en geldboeten.”

Bij gebrek aan deze factuurvermelding kan geen toepassing gemaakt worden van het verlaagde btw-tarief van 6%.

Forfaitaire BTW-regeling voor kleinhandel afgeschaft sinds 1 januari 2022

Sinds 1 januari 2022 is het niet langer mogelijk om te kiezen voor de forfaitaire btw-regeling.
Sommige eenmanszaken in bepaalde sectoren konden in het verleden kiezen voor een forfaitaire regeling voor de btw. Bijvoorbeeld: café, frituur, slager, kapper, enz.
Dit was mogelijk als 75% van de omzet werd behaald uit de verkoop aan particulieren en een maximale jaaromzet van 750.000 EUR.

Deze forfaitaire regeling loopt op z’n einde. De huidige eenmanszaken die gebruik maken van de forfaitaire regeling kunnen dit blijven doen tot en met 31 december 2027.
Vanaf 1 januari 2028 zal de forfaitaire regeling definitief verdwijnen.

Tijdelijke btw-verlaging voor zonnepanelen en warmtepompen

Om de gezinnen een duwtje in de rug te geven richting hernieuwbare energie heeft de federale regering beslist om het btw-tarief voor zonnepanelen en warmtepompen tijdelijk te verlagen naar 6%.

Vanaf 1 april 2022 tot einde 2023 zal voor de levering met installatie van fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen een verlaagd tarief van 6% van toepassing zijn, en dit ongeacht de leeftijd van de woning.
De woningen ouder dan 10 jaar moeten geen gebruik maken van deze tijdelijke btw-verlaging aangezien zij beroep kunnen doen op hun eigen verlaagd tarief van 6%.
De levering van de toestellen zonder plaatsing komen niet in aanmerking voor het verlaagde tarief.

De factuur dient bovendien volgende verklaring te vermelden:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Indien later blijkt dat het verlaagd tarief ten onrechte werd toegepast, is enkel de klant aansprakelijk voor het verschil aan te weinig aangerekende btw (15%).

Voor meer vragen kan u steeds terecht bij onze Vooruitkijkers!